Tumblelog by Soup.io
 • TyMiJestes
 • Victorialies
 • DYM
 • heyjude
 • brinno
 • czarno-bialo
 • Perpetuummobile
 • vertheer
 • brilliantdisguise
 • krushnic
 • tyyska
 • wormstache
 • unitedsoupsfilm
 • przypadkowa
 • czerwcowa
 • lois-lane
 • bambosze
 • miristkalt
 • maciusia
 • misery
 • chaussettes-vertes
 • hvarf
 • banjo
 • vindurinn
 • janealicejones
 • ginsty
 • 9-smerfnych-mysli
 • atranta
 • olalolaola
 • ancyk
 • hoglady
 • szaaatan
 • pytush
 • juliemill
 • 99thingstodobeforeidie
 • vardia
 • koonowa
 • OFFka
 • noexpectations
 • magdabu
 • peper
 • wwannie
 • tygryswpaski
 • czasnazupe
 • katastrofo
 • dziewczynkaodnaleziona
 • raxacoricofallapatorius
 • the-cat
 • pytq
 • k8ty
 • chocolateeyes
 • soyouthinkyoureabitch
 • Miguela
 • masakrycznie
 • QOH1984
 • meldisse
 • redstripes
 • secretlifeofroses
 • uhuhu
 • nothingswrong
 • vesania
 • guyver
 • lovemyself
 • coska
 • josietyrell
 • hedonismdomina
 • maison-interieur
 • raspberryheart
 • pandathing
 • cukier-wanilinowy
 • press
 • mandarynka990
 • fuckinmess
 • melodyphantom
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

0008 3bd6 500
Reposted fromidiod idiod vialikearollingstone likearollingstone
6874 9fda
Reposted fromhagis hagis viamerydocholery merydocholery

"A potem mnie pierwszy raz czułością swoją oszołomił i dbać o mnie zaczął.
I się o mnie troszczyć.
I moimi zmartwieniami się zamartwiać.
I moim śmiechem się śmiać.
I moim smutkiem smucić.
I moimi lękami bać.
I moimi pragnieniami pragnąc. "

Janusz Leon Wiśniewski

5292 5890 500

twin-peaks-lover:

David Lynch and Harry Dean Stanton

Reposted fromLittleJack LittleJack viamaryjanejanis maryjanejanis
7490 4388
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaRecklessKid RecklessKid
7314 85e0 500
0264 0291 500
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaRecklessKid RecklessKid
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRecklessKid RecklessKid
1215 0022 500
2693 43ab 500
Reposted fromikari ikari viaeternaljourney eternaljourney
6812 5724
Reposted fromambermoon ambermoon viacomiendolirica comiendolirica
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viacomiendolirica comiendolirica
Nadzieja miała smak młodego wina, uderzała do głowy i burzyła krew.
— Robert M. Wegner
Reposted fromselsey selsey viaeternaljourney eternaljourney
9178 4b92 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viafitspro fitspro
6931 25c2
Reposted fromfitspro fitspro
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viaselsey selsey
5034 9ace 500
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl