Tumblelog by Soup.io
 • TyMiJestes
 • Victorialies
 • melodyphantom
 • fuckinmess
 • mandarynka990
 • press
 • cukier-wanilinowy
 • pandathing
 • raspberryheart
 • maison-interieur
 • hedonismdomina
 • josietyrell
 • coska
 • lovemyself
 • guyver
 • vesania
 • nothingswrong
 • uhuhu
 • secretlifeofroses
 • redstripes
 • meldisse
 • QOH1984
 • masakrycznie
 • Miguela
 • soyouthinkyoureabitch
 • chocolateeyes
 • k8ty
 • pytq
 • the-cat
 • raxacoricofallapatorius
 • dziewczynkaodnaleziona
 • katastrofo
 • czasnazupe
 • tygryswpaski
 • wwannie
 • peper
 • magdabu
 • noexpectations
 • OFFka
 • koonowa
 • vardia
 • 99thingstodobeforeidie
 • juliemill
 • pytush
 • szaaatan
 • hoglady
 • ancyk
 • olalolaola
 • atranta
 • 9-smerfnych-mysli
 • ginsty
 • janealicejones
 • vindurinn
 • banjo
 • hvarf
 • chaussettes-vertes
 • misery
 • maciusia
 • miristkalt
 • bambosze
 • lois-lane
 • czerwcowa
 • przypadkowa
 • unitedsoupsfilm
 • wormstache
 • tyyska
 • krushnic
 • brilliantdisguise
 • vertheer
 • Perpetuummobile
 • czarno-bialo
 • brinno
 • heyjude
 • DYM
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

Kiedyś będzie pieknie, kurwa. Przepięknie będzie.
— .
Reposted fromzoou zoou viana-zakrecie na-zakrecie
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake vianowaczi nowaczi
Po prostu był.
I podobało się to moim ustom, mojej szyi i całemu ciału.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viagdziejestola gdziejestola
2100 e112 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viaszpaqus szpaqus
8167 e11f 500
Reposted fromfapucino fapucino viafapfapfap fapfapfap
5145 520d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatutus tutus
2751 f1f3 500
Reposted fromzrazik zrazik viatutus tutus
5367 3fb6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
6544 90bd
Reposted fromtichga tichga viaszpaqus szpaqus
8780 0d52 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaolewka olewka
5188 0221 500
4759 3446 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
Czy to już czas, żeby przestać czekać?
— ja. dzisiaj. zaklinając rzeczywistość.
Reposted fromhesiamela hesiamela viatake-care take-care

November 14 2019

4461 6064 500
kiedy patrzę na to wszystko, co się odpierdala dookoła 
Reposted fromcotarsky cotarsky
4927 1332 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viakasiarzyna kasiarzyna
Reposted fromFlau Flau viaszpaqus szpaqus
5504 5a22 500
Reposted frompunisher punisher viaszpaqus szpaqus
6578 efb0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
1533 e316 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl