Tumblelog by Soup.io
 • TyMiJestes
 • Victorialies
 • DYM
 • heyjude
 • brinno
 • czarno-bialo
 • Perpetuummobile
 • vertheer
 • brilliantdisguise
 • krushnic
 • tyyska
 • wormstache
 • unitedsoupsfilm
 • przypadkowa
 • czerwcowa
 • lois-lane
 • bambosze
 • miristkalt
 • maciusia
 • misery
 • chaussettes-vertes
 • hvarf
 • banjo
 • vindurinn
 • janealicejones
 • ginsty
 • 9-smerfnych-mysli
 • atranta
 • olalolaola
 • ancyk
 • hoglady
 • szaaatan
 • pytush
 • juliemill
 • 99thingstodobeforeidie
 • vardia
 • koonowa
 • OFFka
 • noexpectations
 • magdabu
 • peper
 • wwannie
 • tygryswpaski
 • czasnazupe
 • katastrofo
 • dziewczynkaodnaleziona
 • raxacoricofallapatorius
 • the-cat
 • pytq
 • k8ty
 • chocolateeyes
 • soyouthinkyoureabitch
 • Miguela
 • masakrycznie
 • QOH1984
 • meldisse
 • redstripes
 • secretlifeofroses
 • uhuhu
 • nothingswrong
 • vesania
 • guyver
 • lovemyself
 • coska
 • josietyrell
 • hedonismdomina
 • maison-interieur
 • raspberryheart
 • pandathing
 • cukier-wanilinowy
 • press
 • mandarynka990
 • fuckinmess
 • melodyphantom
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2019

9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viapannakies pannakies
3428 9683
Reposted fromverronique verronique vialekkaprzesada lekkaprzesada
7035 b5ec
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaaikko aikko

June 15 2019

9756 84e3 500
Reposted fromsavatage savatage viacarmenluna carmenluna
3087 de85 500
Reposted fromerq erq viasucznik sucznik
7379 a16f 500
me too, Josh, me too...
Reposted frompiro piro viasucznik sucznik
7881 fd03 500
Reposted fromkelu kelu viacarmenluna carmenluna
9676 b02a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4615 c04b 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viacarmenluna carmenluna
3721 3999 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
0207 30a0 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
2339 534f 500
Reposted frompunisher punisher viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Lilac chaser by Jeremy Hinton (2005).

1. If your eyes follow the movement of the rotating pink dot, you will only see one color, pink.

2. If you stare at the black + in the center, the moving dot turns to green.

3. Now, concentrate on the black + in the center of the picture. After a short period of time, many if not all of the pink dots will slowly disappear, and you may only see a green dot rotating.

What does this tell us about the nature of reality? There really is no green dot, and the pink ones really don’t disappear. If our perceptions are so easily fooled, what aspects of reality can we trust?
Reposted fromArchimedes Archimedes viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
4096 6125 500
Reposted fromsosna sosna viaszydera szydera
7595 f664
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaszydera szydera
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
3103 7724 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl