Tumblelog by Soup.io
 • TyMiJestes
 • Victorialies
 • DYM
 • heyjude
 • brinno
 • czarno-bialo
 • Perpetuummobile
 • vertheer
 • brilliantdisguise
 • krushnic
 • tyyska
 • wormstache
 • unitedsoupsfilm
 • przypadkowa
 • czerwcowa
 • lois-lane
 • bambosze
 • miristkalt
 • maciusia
 • misery
 • chaussettes-vertes
 • hvarf
 • banjo
 • vindurinn
 • janealicejones
 • ginsty
 • 9-smerfnych-mysli
 • atranta
 • olalolaola
 • ancyk
 • hoglady
 • szaaatan
 • pytush
 • juliemill
 • 99thingstodobeforeidie
 • vardia
 • koonowa
 • OFFka
 • noexpectations
 • magdabu
 • peper
 • wwannie
 • tygryswpaski
 • czasnazupe
 • katastrofo
 • dziewczynkaodnaleziona
 • raxacoricofallapatorius
 • the-cat
 • pytq
 • k8ty
 • chocolateeyes
 • soyouthinkyoureabitch
 • Miguela
 • masakrycznie
 • QOH1984
 • meldisse
 • redstripes
 • secretlifeofroses
 • uhuhu
 • nothingswrong
 • vesania
 • guyver
 • lovemyself
 • coska
 • josietyrell
 • hedonismdomina
 • maison-interieur
 • raspberryheart
 • pandathing
 • cukier-wanilinowy
 • press
 • mandarynka990
 • fuckinmess
 • melodyphantom
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
7883 e67f 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacorazon corazon
6424 df8c 500

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viacorazon corazon
Reposted fromsann sann viagdziejestola gdziejestola
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
4563 3cd5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viabadblood badblood
7419 88f8
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
7347 aab3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7238 d16f
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viauciekam uciekam
7107 25b4 500
15.
0162 a2e3 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viaoutoflove outoflove
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
3256 7b36
Reposted fromxempx xempx viahalucine halucine
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viahalucine halucine
6098 ca66
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl